Informējam, ka šobrīd tiek izstrādāta jauna "Izglītības iniciatīvu centrs" biedrības mājas lapa.

Sekojiet mūsu aktivitātēm Facebook

Jūs varat ar mums sazināties telefoniski: +371 65235635 vai e-pastu: iicbirojs@gmail.com


Biedrība “Izglītības iniciatīvu centrs” (IIC) dibināta 2001. gadā. Biedrības darbības mērķis ir veicināt Latvijas pilsoniskās
sabiedrības stiprināšanu, veicinot izmaiņas sabiedrības apziņā par kvalitatīvas izglītības nozīmi taisnīgas sabiedrības
veidošanā, rosinot bērnu un jauniešu līdzdalību sabiedrības attīstībā un sekmējot Latvijas iedzīvotāju mūžizglītību.

IIC ir aktīva organizācija, kas darbojas visā Latvijas teritorijā un piedāvā plaša spektra izglītojošus pasākumus dažādām mērķauditorijām.

IIC ir starptautiskās asociācijas “Soli pa solim” (International Step by Step Association) dalīborganizācija (38 valstis).
IIC ir biedrību Latvijas Bērnu Labklājības tīkls, Latvijas Pilsoniskā alianse un Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” dalīborganizācija.
IIC ir sabiedriskā labuma statuss. IIC ir reģistrēta IZM kā Izglītības iestāde.

IIC direktore: Dr.paed. Daiga Zaķe


The website of the "Centre for Education Initiatives" is currently under reconstruction!

You can contact us via mail: iicbirojs@gmail.com