AKTUALITĀTES

 

 

PARTNERI »

18.10.2016.

Filmu mēnesis domātājiem “Ko sēsi, to pļausi” Jēkabpilī

8. novembrī no plkst. 16.00 – 18.00 Jēkabpils bērnu un jauniešu centrā, Brīvības ielā 258, Jēkabpilī, tālāk lasīt šeit.

no-impact-mani_630x280logo_horizont

12.10.2016.

LOGO+

NOTIKS SEMINĀRS PAR INOVATĪVU TĒMU “STEM”

2016. gada 25. – 26.oktobrī Rēzeknē notiks seminārs „STEAM: 21. gadsimtā nepieciešamās prasmes kā izaicinājums mācību procesa plānošanai un īstenošanai”, kurā piedalīsies skolu pedagogi no Alūksnes, Valmieras un Rēzeknes skolām. Semināra programmā iekļautas 4 svarīgas tēmas, kas pedagogiem dos iespēju dažādot mācību procesu skolā:

  • 21. gadsimta prasmes
  • No STEM uz STEAM. Skolotāja loma STEAM pieejas īstenošanā;
  • STEAM integrēšanas līmeņi
  • Spēļu elementu izmantošana mācību procesā

STEAM: science, technology, engineering, art, mathematics ( zinātne, tehnoloģijas, inženierija, māksla, matemātika)

20.09.2016.

PIEDĀVĀJAM SEMINĀRU

bt

01.09.2016.

2clouds (2)

29.08.2016.

vecaku_skola_logo

PROJEKTS ” VECĀKU SKOLA” 

 Jau trešo sezonu sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību tiek uzsākts projekts “Vecāku skola”.  Mācību gada garumā 50 pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaigznīte” bērnu  vecākiem tā dod iespēju gūt zināšanas un pilnveidoties, lai veicinātu viņu aktīvu līdzdalību savu bērnu aprūpē un attīstībā agrīnās bērnības posmā. Līdz šim “Vecāku skolas” nodarbības tika organizētas Jēkabpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs “Zvaniņš”, “Kāpēcītis”un “Auseklītis”

Moto: Par labiem vecākiem nepiedzimst, par tādiem kļūst.

18.08.2016.

Logo_mazs

NOTIKS DARBSEMINĀRS

Šī gada 13. septembrī notiks darbseminārs „Reģionu NVO interešu aizstāvības stratēģija” 

Mērķis: izstrādāt reģionu NVO interešu aizstāvības stratēģiju, kas balstīta uz vietējo kopienu vajadzībām sabiedrības attīstībai. Tikšanās piedalīsies Zemgales, Latgales, Kurzemes un Vidzemes NVO viedokļu līderi.

Aktivitātes ietvaros:

  • tiks apzinātas reģionu NVO mērķa grupu kopīgās vajadzības;
  • tiks izstrādāta reģionu pilsoniskās sabiedrības aizstāvības stratēģija valsts politikas dienas kārtības kontekstā;
  • tiks padziļināta izpratne par NVO kā sabiedrības iekšējās pašregulācijas instrumentu, kas nodrošina gan publiskās pārvaldes uzraudzību, gan rada iespēju darboties interešu grupām.

12.08.2016.

AKTUĀLĀKIE SEMINĀRI 

Piedāvājam izglītojošus tālākizglītības kursus pirmsskolu un skolu pedagogiem. Aicinām pieteikties visus interesentus. Vairāk informācijas par pieteikšanos lasiet šeit.

Pedagogu kursi

 

02.08.2016.

PĒDĒJĀ IESPĒJA PIETEIKTIES 

Konferencē uzstāsies vairāk kā 80 lektori no 60 organizācijām, pārstāvot 33 pasaules valstis! Dalībniekiem pieteikšanās laiks par pazeminātu dalības maksu ir pagarināts līdz augusta beigām:http://www.issa2016.net/registration/

ISSA

15.07.2016.

IZDOTA JAUNA GRĀMATA

“Esam priecīgi paziņot – ir iznākusi grāmata „Damara gads” jeb ”Damarusku Berš”! Grāmata veidota kā multilingvāls materiāls ar tekstu 3 valodās – latviešu, romu un krievu – lai veicinātu multikulturālas izglītības elementu iekļaušanu pirmsskolu ikdienas darbā”.

IMG-20160713-WA0004

05.07.2016.

Logo_mazs

UZSĀKTS JAUNS PROJEKTS

 

Demokrātijas un dialoga kultūra: ekspertu līdzdalības nodrošināšana valsts pārvaldē reģionu NVO interešu aizstāvībai

Projekta vispārējais mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu un profesionālu NVO ekspertu līdzdalību valsts pārvaldē, veicinot reģionālo NVO interešu aizstāvības stiprināšanu.

Vairāk par projekta uzdevumiem un rezultātiem skatīt šeit.

30.06.2016.

IZSTRĀDĀTI JAUNI E-MATERIĀLI

Projektā “Romu bērni skolā” izstrādāti divi e-materiāli:

prezentācija “Romu mediatora darbs Romu resursu centrā”;

buklets “Projektā sasniegtie rezultāti un ieteikumi romu integrācijas veicināšanai”.

09.06.2016.

Piedāvājam izglītības iestādēm iegādāties jēdzienu mācīšanas metodikas materiālu ‘kasti’. Tas ir reāls un efektīvs instruments darbam ar bērniem ar mācīšanās grūtībām ikvienam pedagogam.

Niborgs_materiālu_kaste_2016

25.05.2016.

FOTO_Gaisaks

24.05.2016.

VISS IR IESPĒJAMS! VISS IR IZDARĀMS! 

Kristīne Liepiņa, IIC projektu vadītāja, strādāja IIC no 2001.-2003.gadam, turpina strādāt IIC no 2009.gada.

Visu blogu lasiet šeit: Soli pa solim ar IIC

17.05.2016.

PĀRMAIŅU IESPĒJAMĪBAS SABIEDRĪBĀ IDEJĀM UZTICĪGAIS KOLEKTĪVS

Ženija Bērziņa, Dr. paed., IIC direktore no 2001. līdz 2009. gadam

Visu blogu lasiet šeit: Soli pa solim ar IIC

11.05.2016.

SĀKAM ‘BLOGOT’

Kā vienu no pirmajiem ‘blogotājiem’ lasiet: DAIGAS pārdomas par darbu IIC.

Daiga

02.05.2016.

LOGO_IIC_1

29.04.2016.

KOALĪCIJAI PIEVIENOJAS JAUNA DALĪBORGANIZĀCIJA

Koalicija_roza

Apsveicam visus Koalīcijas biedrus ar 20.dalīborganizāciju. 26.04.2016. Koalīcijai pievienojās Jelgavas pilsētas čigānu biedrība “Romani čačipen”.

20.04.2016.

logo

Preiļu novada Izglītības pārvalde – IIC starptautiska projekta Asociētais partneris. Pirmajā seminārā par sociālā taisnīguma nozīmi izglītībā piedalījās 20 Preiļu PII “Pasaciņa” pedagogi un vadība. Galvenā dalībnieku atziņa – stereotipu brilles, aizspriedumi, nepietiekama informācija un nevēlēšanās pieņemt atšķirīgo virza uz aplamiem secinājumiem. Pedagogu ikdienas darbā to ir īpaši svarīgi ievērot.

P1030771

14.04.2016.

IIC VIESOJAS ZVIEDRIJAS KARALIENES FONDA PĀRSTĀVE

Ar Zviedrijas karalienes Silvijas fonda atbalstu Latvijā tiek atbalstīta romu kopiena – tiek izglītoti gan bērni, gan vecāki.
Kopā ar Fonda pārstāvi Susanne Drakborg, kas šonedēļ viesojās IIC, tika apciemotas vairākas izglītības iestādes Daugavpilī un Jelgavā.
Profesionālā diskusijā ar pedagogiem un Daugavpils Izglītības pārvaldes ekspertiem tika meklēti veidi, kā efektīvāk palīdzēt romu ģimenēm.
13015247_1125406664157790_7836694990833892556_n

07.04.2016.

STARPTAUTISKA ISSA KONFERENCE LIETUVĀ

Reģistrēšanās uz starptautisku konferenci, kurā piedalīsies izglītības eksperti un praktiķi no vairāk kā 45 valstīm, ir atvērta!
Izmantojiet ‘agro putniņu’ samazināto dalības maksu līdz 15. jūlijam.
Vairāk informācijas lasiet: http://www.issa2016.net/
ISSA

05.04.2016.

 IIC PIEVIENOJAS LATVIJAS BĒRNU LABKLĀJĪBAS TĪKLAM (LBLT) 

Sadarbības mērķis ir veicināt bērnu labklājības celšanu Latvijā. 

Sadarbībā jau iesaistījušās: Centrs Dardedze, EAPN-Latvia, Latvijas Bērnu fonds, Latvijas Lauku Ģimenes ārstu asociācija, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija, Ronald McDonald House Charities Latvija, Glābiet bērnus,Izglītības attīstības centrs un Latvijas Audžuģimeņu biedrība.

 

24.03.2016.

IIC BIROJĀ VIESOJAS PĀRSTĀVJI NO ASV VĒSTNIECĪBAS

21.03.2016. IIC birojā viesojās  un ar IIC darbību iepazinās ASV vēstniecības delegācija – kultūras atašejs Metjū Tompsons, politikas un ekonomikas nodaļas pārstāvis Braiens Kerols, politikas nodaļas speciālists Mārtiņš Spravniks un ASV vēstniecības apmaiņas programmu asistente Ingrīda Bodniece un Jēkabpils pilsētas domes pārstāvji.

Tikšanās laikā tika  izrunātas sadarbības iespējas, atbalstot dažādas sociālā riska un minoritāšu (etniskās u.c.) grupas.
P1030610

24.03.2016.

Lieldienas_2016

15.02.2016.

Biedrības “Izglītības iniciatīvu centrs” 

BIEDRU SAPULCE

 

11. martā plkst.11:00 notiks Izglītības iniciatīvu centra biedru kopsapulce.

Norises vieta: Valmiera, Valmieras sākumskola,                                                             Leona Paegles iela 40a.

10.02.2016.

IIC PIEDĀVĀ JAUNU SEMINĀRU

IIC piedāvā pedagogiem izmantot skolēnu brīvlaika periodu jaunu pedagoģisko instrumentu apguvei – divu dienu semināru par inovatīvu metodiku “Jēdzienu mācīšanas modelis: M.Niborga pedagoģiskā pieeja” (A programma), kā arī metodikas materiālu komplektu praktiskajai darbībai. Vairāk informācijas skatīt šeit. Zvanīt: 65235635.

25.01.2016.

Akcija_bernu_gramatas_2016

19.01.2016.

LOGO_R

UZSĀKTS JAUNS STARPTAUTISKS ERASMUS + PROGRAMMAS PROJEKTS

“KHETAUN (kopā): galvenie soļi romu bērnu iekļaušanai kvalitatīvās pirmsskolas izglītības programmās”

Projekta mērķis: balstoties uz projekta partneru (Slovēnija, Slovākija, Čehija un Latvija) pieredzi, izveidot visaptverošu modeli, kas iekļautu darbu ar romu bērniem, vecākiem un vietējo sabiedrību un paaugstinātu pedagogu izpratni.

Vairāk par projekta uzdevumiem un rezultātiem skatīt šeit.

14.01.2016.

LOGO+

UZSĀKTS JAUNS STARPTAUTISKS ERASMUS + PROGRAMMAS PROJEKTS

“Inovatīvs skolotājs – motivēts students:

Sadarbības pieeja problēmu risināšanā”

 

Projekta mērķis ir attīstīt pedagogu kompetences – īpaši integrētās STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierija, matemātika) mācīšanas prasmes, balstoties uz sadarbības pieeju problēmu risināšanā (Collaborative problem – solving CPS) – pieredzes apmaiņu starp projektā iesaistītajām valstīm.

Vairāk par projekta uzdevumiem un rezultātiem skatīt šeit.

04.01.2016.

Informējam, ka no 2016.gada 1.janvāra Izglītības iniciatīvu centram ir jaunas e-pastu adreses:

 

Direktore Daiga Zaķe                              iic.daiga@gmail.com

Projektu vadītāja Kristīne Liepiņa      iic.kristine@gmail.com

Semināru vadītāja Sandra Kraukle       iic.sandrakraukle@gmail.com

Biroja vadītāja Ilona Šaraka                   iicbirojs@gmail.com

Grāmatvede Svetlana Oniščuka           iic.gramatvediba@gmail.com

 

22.12.2015.

Ziemassvetki

 

GALERIJA

 

JAUNUMI »

BLOGS

BLOGS

  Šobrīd, kad svinam Izglītības iniciatīvu centra (IIC) 15 darbības gadus, pārlapojam savas darbības gadu lapiņas un pāršķirstām IIC ‘jaunības’...

 
Soli pa solim …

Soli pa solim …